Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79156 ngày (31.20%)183 lần ( 1.4%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
61138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
52134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
16133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
42133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
56133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
20131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
49131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
62131 ngày (26.20%)158 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.61%)
43130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
96129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
82128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
83127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
93127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
41126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89126 ngày (25.20%)152 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.63%)
36125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
70125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
60124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
91124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
95124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
17123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
26123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
32123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
88123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
90123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
21122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
40122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
68122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
84122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
86122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
97122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
13121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
22121 ngày (24.20%)127 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (104.96%)
57121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
63121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
67121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
72121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
05120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
75120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
99120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
03118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
19118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
35118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
38118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
64118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
66117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
92117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
27116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
30116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
50116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
55116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
54115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
73115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
25114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
29114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
59114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
02113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
51113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
00112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
12111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
07110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
09110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
14109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
58109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
71109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
31107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
78107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
80107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
28106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
98103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
45100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
77100 ngày (20.00%)113 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
85100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
7699 ngày (19.80%)106 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.07%)

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Chủ nhật
Ngày Ất Mão
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
13
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]