Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79154 ngày (30.80%)178 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.58%)
52139 ngày (27.80%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
61139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
49136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
44135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
10133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
43133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
62133 ngày (26.60%)165 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (124.06%)
16131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
20131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
42130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
56128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
82128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
89127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
96127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
18126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
90126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
22125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
32125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
57125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
63125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
26124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
86124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
93124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
60123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
67123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
70123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
75123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
83123 ngày (24.60%)148 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.33%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
91123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
21122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
30122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
40122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
41122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
19121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
25121 ngày (24.20%)128 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.79%)
36121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
65121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
66121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
72121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
35120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
68120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
87120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
13119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
17119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
92119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
03118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
11118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
50118 ngày (23.60%)125 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
69118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
88118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
64117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
08116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
81116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
06115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
59115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
04114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
34114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
53114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
55114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
15113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
27113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
73113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
24112 ngày (22.40%)135 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.54%)
33111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
37111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
38111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
54111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
29110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
71110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
07109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
14109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
46109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
51109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
98109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
09108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
12108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
31108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
58108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
77107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
80106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
23105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
45105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
78105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
76101 ngày (20.20%)110 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.91%)
8597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
20
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ hai
Ngày Giáp Thân
Tháng Kỷ Tỵ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
13
Tháng 04
-->